• instagram
  • instagram

Maakotka - Ähtäri Zoo

Maakotka

Aquila chrysaetos

Maakotkilla on tarkka näkö

Maakotka kiertelee korkealla reviirinsä yläpuolella. Niiden näkö on monta kertaa ihmisen näköä tarkempi, joten jänis erottuu hyvin 1,5 kilometrin etäisyydeltä.

Kotkan hyvän näkökyvyn mahdollistavat tarkan näkemisen alueella olevat miljoona näköreseptoria, meihin verrattuna seitsemän kertaa nopeammin tietoa välittävä hermosto ja parempi värien havaitsemiskyky. Petolinnut näkevät myös esimerkiksi virtsasta heijastuvan uv-valon, joka paljastaa saaliseläinten kulkureitit. Lintujen silmissä on kampamainen uloke, joka puuttuu meiltä nisäkkäiltä.

Pesimärauha elinehtona

Maakotka tarvitsee kevättalvella ja keväällä rauhaa. Häirintä säikyttää emon pesältä ja pesintä voi tuhoutua.

Poikaselle tuodaan ravinnoksi pieniä lintuja ja nisäkkäitä. Suurin paino, minkä maakotka pystyy nostamaan ilmaan, on testien perusteella viitisen kiloa.

Emot ovat pariuskollisia ja ne pyrkivät pysyttelemään 300 neliökilometrin laajuisella reviirillään ympäri vuoden. Reviirilleen ne rakentavat pari kolme risupesää, joita ne vaihtelevat tarpeen mukaan. Keväällä ne koristelevat käyttöön otettavan pesän tuoreilla havunoksilla.

Uhanalaisuusluokitus

LC eli elinvoimainen. Laji on hyvin tunnettu, jonka kanta on runsas tai vakaa. Suomessa laji luokitellaan vaarantuneeksi (VU).

Kuvagalleria

  • flowpark ahtarizoo
  • luoman hirvimokit
  • honkiniemi
  • naavaresort
  • valkeisenloma

 

Web design by Mainostoimisto Uniikki

Hotelli Mesikämmenen varausehdot
Muiden kohteiden varausehdot