• instagram
  • instagram

Metsähanhi

Anser fabalis

Metsähanhen erottaa merihanhesta nokan mustasta tyvi- ja kärkiosasta. Metsähanhia esiintyy harvalukuisena pesimälintuna Keski-Suomen soilla. Valtaosa kannasta pesii kuitenkin Pohjois-Suomessa. Suomen kannaksi arvioidaan 1 000- 2 500 paria.

Ravinto: vesien ja rantojen kasvit, vilja

Muutto: Syysmuutto elo-lokakuussa, kevätmuutto huhti-toukokuussa. Jotkin yksilöt talvehttivat Suomessa.

Uhanalaisuusluokitus

Suomessa laji luokitellaan vaarantuneeksi (VU).

LC eli elinvoimainen maailmalla. Laji on hyvin tunnettu, jonka kanta on runsas tai vakaa.

Kuvagalleria

Hotelli Mesikämmenen varausehdot
Muiden kohteiden varausehdot