• instagram
  • instagram
Ahma - Ähtäri Zoo

Järv

Gulo gulo

Järven är Europas största mårddjur. Den är ett kraftfullt men ganska klumpigt rovdjur. Därför äter den gärna kadaver som större rovdjur lämnat. Eftersom järven har stora tassar bär snön den bättre än dess bytesdjur. Vid bristande skare går jakten bra och järven kan ta byte i förråd.

Inte bara i Lappland

Järven betraktas som ett lappländskt djur, men knappa hälften av järvarna finns längre söderut, i Kajanaland, Norra Karelen och Suomenselkä. Järvar i skogstrakter bygger helst bo i i blockfält i sluttningen av backar och fjäll. Kringströvande järvar kan påträffas ända nere vid södra kusten. Järven kan galoppera upp till 50 kilometer om dagen.

Rödlistning

Livskraftig (LC).

Bildgalleri

Hotelli Mesikämmenen varausehdot
Muiden kohteiden varausehdot